FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostaje przyznane przez odpowiednie instytucje orzekające na wniosek osoby zainteresowanej. Są nimi powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja o charakterze odwoławczym).

Kliknij na Powiatowe Zespoły Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, aby dowiedzieć sie więcej.

Jakie przywileje w pracy posiada osoba niepełnosprawna?

Podstawowym aktem normatywnym regulującym prawa i obowiązki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym również uprawnienia niepełnosprawnego pracownika, jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W stosunkach pracy, tak jak wszystkich innych pracowników, zasady regulują przepisy prawa pracy, przede wszystkim Kodeks Pracy.

Przejdź na stronę Dla niepełnosprawnych, aby dowiedzieć się więcej.

Jakie są stopnie niepełnosprawności?

Wyodrębnione są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny stopień niepełnosprawności równoznaczny z pierwszą grupą inwalidzką, umiarkowany stopień niepełnosprawności równoznaczny z drugą grupą inwalidzką, lekki stopień niepełnosprawności równoznaczny z trzecią grupą inwalidzką.

Jakiej pomocy może oczekiwać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy?

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:
  • bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
  • poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona  m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status "bezrobotnego" może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej.

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status "poszukującej pracy", a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON.

Przejdź na stronę Dla niepełnosprawnych, aby dowiedzieć się więcej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacje dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdziesz na tej stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób niepełnosprawnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Dla niepełnosprawnych.

Zakłady Pracy Chronionej

Przejdź na stronę Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, aby uzyskać informacje dotyczące Zakładu Pracy Chronionej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę