Rynek pracy - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie krakowskim - „MANIA PRACOWANIA VII" Projekt jest współfinansowany z...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim - LUBIĘ TO VI   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś...

Udział w projekcie Proaktywni z POWER-em jest całkowicie BEZPŁATNY!

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie krakowskim - „MANIA PRACOWANIA VI" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej  Rynek Pracy , Działania 8.1  Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę