Dane kontaktowe - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Widok zawartości stron

PUP LOGO

KONTAKT DO URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

NIP: 677-21-33-193
REGON: 357-117-180

 

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, celem ustalenia tożsamości.
 

GODZINY URZĘDOWANIA
URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

Poniedziałek 07:30 - 16:30
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 14:30
 

GODZINY OBSŁUGI STRON
URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

Poniedziałek 08:00 - 14:30
Wtorek 08:00 - 14:30
Środa 08:00 - 14:30
Czwartek 08:00 - 14:30
Piątek 08:00 - 14:30

SIEDZIBA URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO W SZYCACH


ADRES ul. Wesoła 48
Szyce 32-085
TELEFON (12) 416 74 03 [dziennik podawczy]
(12) 416 74 72 [sekretariat]
 
FAX        (12) 623 74 80 
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
e-mail: krkrpow@uppk.pl
       e-mail: sekretariat@uppk.pl
 

 

FILIA W KRAKOWIE


ADRES ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019
TELEFON

19524 [infolinia]
800 121 645 [bezpłatna infolinia
 z tel. stacjonarnych]
       (12) 623 03 55 [dziennik podawczy]
(12) 623 03 57 [sekretariat]

FAX  
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
e-mail: filia_krakow@uppk.pl
e-mail: sekretariat@uppk.pl
       ePUAP: /UPPK/SkrytkaESP
       (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać
       "Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego")

 

FILIA W KRZESZOWICACH


ADRES ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065
TELEFON (12) 282 20 51 [dziennik podawczy]
FAX (12) 282 20 52
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

 

FILIA W SŁOMNIKACH


ADRES ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090
TELEFON (12) 388 23 98 [dziennik podawczy]
FAX (12) 388 13 98
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: filia_slomniki@uppk.pl


FILIA W SKAWINIE


ADRES ul. Ogrody 17
Skawina 32-050
TELEFON (12) 276 16 93 [dziennik podawczy]
FAX (12) 276 70 98
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: filia_skawina@uppk.pl


ARCHIWUM 


ADRES ul. Kopernika 13
Skawina 32-050
TELEFON (12) 276 00 73; 783 900 978
FAX (12) 276 00 73
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: archiwum@uppk.pl

Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00

DYŻUR – MARZEC 2023

Lp. data  
1 06 marca 2023 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
2 13 marca 2023 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Siedziba w Szycach
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
3 20 marca 2023 roku UPPK – Filia w Krakowie
ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
4 27 marca 2023 roku UPPK – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice
 

DYŻUR – KWIECIEŃ 2023

Lp. data  
1 03 kwietnia 2023 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Siedziba w Szycach
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
2 17 kwietnia 2023 roku UPPK – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
3 24 kwietnia 2023 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
 

DYŻUR – MAJ 2023

Lp. data  
1 08 maja 2023 roku UPPK – Filia w Krakowie
ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
2 15 maja 2023 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Siedziba w Szycach
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
3 22 maja 2023 roku UPPK – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
4 29 maja 2023 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
 

DYŻUR – CZERWIEC 2023

Lp. data  
1 08 czerwca 2023 roku UPPK – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice
2 15 czerwca 2023 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Siedziba w Szycach
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
3 22 czerwca 2023 roku UPPK – Filia w Krakowie
ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
4 29 czerwca 2023 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki

Termin spotkania uzgadniany jest za pośrednictwem sekretariatu: tel. (12) 416 74 72

Inspektor ochrony danych
Mariusz Kruczek
tel. (12) 416 74 66
e-mail: iod@uppk.pl


INFORMACJA
W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie Ogólne") Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje, że:

Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Szycach, ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Dane kontaktowe: adres e-mail: krkrpow@uppk.pl, telefon 12 416 74 72.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@uppk.pl, adres do korespondencji:
ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce.
 

Obszar monitorowania: Monitoringiem objęte są obszary Filii Urzędu zlokalizowane przy ul. Mazowieckiej 21 w Krakowie, ul. Kościuszki 64 w Słomnikach, ul. Ogrody 17 w Skawinie oraz przy ul. Kolejowej 1 w Krzeszowicach. Przez obszar monitorowania rozumie się korytarze oraz sale obsługi klienta.


Cel monitorowania: zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia.

Podstawa prawna:
Artykułu 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego zgodnie z art. 4b ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 


Kategorie odbiorców: Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania nagrań z monitoringu: Dane w postaci obrazu (bez dźwięku) podlegają rejestracji i utrwaleniu na nośniku danych do 30 dni. Po upływie powyższego terminu nagrania obrazu podlegają usunięciu z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami (w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań).

Prawa osób objętych monitoringiem: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę