Dane kontaktowe - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Widok zawartości stron

PUP LOGO

KONTAKT DO URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

NIP: 677-21-33-193
REGON: 357-117-180
 
Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, celem ustalenia tożsamości.

GODZINY OBSŁUGI STRON
URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

Poniedziałek 08:00 - 14:30
Wtorek 08:00 - 14:30
Środa 08:00 - 14:30
Czwartek 08:00 - 14:30
Piątek 08:00 - 14:30

GODZINY URZĘDOWANIA
URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

Poniedziałek 07:30 - 16:30
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 14:30
 


SIEDZIBA URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO W SZYCACH


ADRES ul. Wesoła 48
Szyce 32-085
       19524 [infolinia]
TELEFON (12) 416 74 03 [dziennik podawczy]
(12) 416 74 72 [sekretariat]
FAX        (12) 623 74 80 
KONTAKT
ELEKTRONICZNY

e-mail: krkrpow@uppk.pl
       e-mail: sekretariat@uppk.pl
ePUAP: /UPPK/SkrytkaESP
       (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać
       "Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego")

FILIA W KRAKOWIE


ADRES ul. Prądnicka 12
Kraków 30-002
TELEFON        (12) 623 03 55 [dziennik podawczy]
FAX        (12) 632-52-15
KONTAKT
ELEKTRONICZNY

e-mail: filia_krakow@uppk.pl
       
 

FILIA W KRZESZOWICACH


ADRES ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065
TELEFON (12) 282 20 51 [dziennik podawczy]
FAX (12) 282 20 52
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl
 

FILIA W SŁOMNIKACH


ADRES ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090
TELEFON (12) 388 23 98 [dziennik podawczy]
FAX (12) 388 13 98
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: filia_slomniki@uppk.pl


FILIA W SKAWINIE


ADRES ul. Ogrody 17
Skawina 32-050
TELEFON (12) 276 16 93 [dziennik podawczy]
FAX (12) 276 70 98
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: filia_skawina@uppk.pl


ARCHIWUM 


ADRES ul. Kopernika 13
Skawina 32-050
TELEFON (12) 276 00 73; 783 900 978
FAX (12) 276 00 73
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: archiwum@uppk.pl

Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00
DYŻUR – ROK 2024
Lp. data  
1 8 stycznia 2024 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
2 15 stycznia 2024 roku UPPK – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice
3 22 stycznia 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
4 29 stycznia 2024 roku UPPK – Filia w Krakowie
ul. Prądnicka 12
30-002 Kraków
5 5 lutego 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
6 12 lutego 2024 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
7 19 lutego 2024 roku UPPK – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
8 26 lutego 2024 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
9 4 marca 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
10 11 marca 2024 roku UPPK – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice
11 18 marca 2024 roku UPPK – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
12 25 marca 2024 roku UPPK – Filia w Krakowie
ul. Prądnicka 12
30-002 Kraków
 
 
Termin spotkania uzgadniany jest za pośrednictwem sekretariatu: tel. (12) 416 74 72

Inspektor ochrony danych
Mariusz Kruczek
tel. (12) 416 74 66
e-mail: iod@uppk.pl

UWAGA MONITORING!

INFORMACJA
W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie Ogólne") Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje, że:

Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Szycach, ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Dane kontaktowe: adres e-mail: krkrpow@uppk.pl, telefon 12 416 74 72.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@uppk.pl, adres do korespondencji:
ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce.

Obszar monitorowania: Monitoringiem objęte są obszary Filii Urzędu zlokalizowane przy ul. Prądnickiej 12 w Krakowie, ul. Kościuszki 64 w Słomnikach, ul. Ogrody 17 w Skawinie oraz przy ul. Kolejowej 1 w Krzeszowicach. Przez obszar monitorowania rozumie się korytarze oraz sale obsługi klienta.

Cel monitorowania: zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia.

Podstawa prawna:
Artykułu 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego zgodnie z art. 4b ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 

Kategorie odbiorców: Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania nagrań z monitoringu: Dane w postaci obrazu (bez dźwięku) podlegają rejestracji i utrwaleniu na nośniku danych do 30 dni. Po upływie powyższego terminu nagrania obrazu podlegają usunięciu z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami (w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań).

Prawa osób objętych monitoringiem: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

02 października 2023 roku
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Siedziba w Szycach

ul.. Wesoła 48
32-085 Szyce
UPPK – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę