Dane kontaktowe - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Widok zawartości stron

KONTAKT


NIP: 677-21-33-193
REGON: 357-117-180

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, celem ustalenia tożsamości.

 
GODZINY PRACY

- obsługa stron: 
Poniedziałek 08:00 - 14:30
Wtorek 08:00 - 14:30
Środa 08:00 - 14:30
Czwartek 08:00 - 14:30
Piątek 08:00 - 14:30

- urzędowanie:
Poniedziałek 07:30 - 16:30
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 14:30

LOKALIZACJE
 • Siedziba Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
Adres ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce
Telefon +48 12 416 74 03 (kancelaria)
+48 12 416 74 72 (sekretariat)
Fax +48 12 623 74 80
Mail krkrpow@uppk.pl
sekretariat@uppk.pl
ePUAP /UPPK/SkrytkaESP
(należy wyszukać "Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego"
 
 • Filia w Krakowie
Adres ul. Prądnicka 12, 30-002 Kraków
Telefon +48 12 623 03 55 (kancelaria)
Fax +48 12 632 52 15
Mail filia_krakow@uppk.pl
 
 • Filia w Krzeszowicach
Adres ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice
Telefon +48 12 282 20 51 (kancelaria)
Fax +48 12 282 20 52
Mail filia_krzeszowice@uppk.pl
 
 • Filia w Skawinie
Adres ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina
Telefon +48 12 276 16 93 (kancelaria)
Fax +48 12 276 70 98
Mail filia_skawina@uppk.pl
 
 • Filia w Słomnikach
Adres ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki
Telefon +48 12 388 23 98 (kancelaria)
Fax +48 12 388 13 98
Mail filia_slomniki@uppk.pl
 
 • Archiwum
Adres ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
Telefon +48 12 276 00 73
+48 783 900 978
Fax +48 12 276 00 73
Mail archiwum@uppk.pl

DYŻUR DYREKTORA UPPK

Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00.

– STYCZEŃ 2024 r.:
 
Lp. Data  Lokalizacja
1 8 stycznia 2024 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
2 15 stycznia 2024 roku UPPK – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice
3 22 stycznia 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
4 29 stycznia 2024 roku UPPK – Filia w Krakowie
ul. Prądnicka 12
30-002 Kraków

– LUTY 2024 r.:
 
Lp. Data Lokalizacja
1 5 lutego 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
2 12 lutego 2024 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
3 19 lutego 2024 roku UPPK – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
4 26 lutego 2024 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki

– MARZEC 2024 r.:
 
Lp. Data Lokalizacja
1 4 marca 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
2 11 marca 2024 roku UPPK – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
3 18 marca 2024 roku UPPK – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice
4 25 marca 2024 roku UPPK – Filia w Krakowie
ul. Prądnicka 12
30-002 Kraków

– KWIECIEŃ 2024 r.:
 
Lp. Data Lokalizacja
1 8 kwietnia 2024 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
2 15 kwietnia 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
3 22 kwietnia 2024 roku UPPK – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
4 29 kwietnia 2024 roku UPPK – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice

– MAJ 2024 r.:
Lp. Data Lokalizacja
1 6 maja 2024 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
2 13 maja 2024 roku UPPK – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
3 20 maja 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
4 27 maja 2024 roku UPPK – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice

– CZERWIEC 2024 r.:
 
Lp. Data Lokalizacja
1 3 czerwca 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
2 10 czerwca 2024 roku UPPK – Filia w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
3 17 czerwca 2024 roku UPPK – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
4 24 czerwca 2024 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
Termin spotkania uzgadniany jest za pośrednictwem sekretariatu: tel. +48 12 416 74 72.
 
Inspektor ochrony danych
Mariusz Kruczek
tel. +48 12 416 74 66
mail: iod@uppk.pl


INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie Ogólne") Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Szycach, ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Dane kontaktowe: adres e-mail: krkrpow@uppk.pl, telefon 12 416 74 72.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@uppk.pl, adres do korespondencji: ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce.
 3. Obszar monitorowania: Monitoringiem objęte są obszary Filii Urzędu zlokalizowane przy ul. Prądnickiej 12 w Krakowie, ul. Kościuszki 64 w Słomnikach, ul. Ogrody 17 w Skawinie oraz przy ul. Kolejowej 1 w Krzeszowicach. Przez obszar monitorowania rozumie się korytarze oraz sale obsługi klienta.
 4. Cel monitorowania: zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia.
 5. Podstawa prawna: Artykułu 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego zgodnie z art. 4b ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 
 6. Kategorie odbiorców: Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Okres przechowywania nagrań z monitoringu: Dane w postaci obrazu (bez dźwięku) podlegają rejestracji i utrwaleniu na nośniku danych do 30 dni. Po upływie powyższego terminu nagrania obrazu podlegają usunięciu z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami (w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań).
 8. Prawa osób objętych monitoringiem: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę