FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Czy można zarejestrować swoje CV na stronie Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES?

Strona internetowa Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES prowadzona jest przez Komisję Europejską.
Osoba poszukująca pracy może utworzyć swoje CV na portalu EURES, jeśli jest zarejestrowania w tym serwisie internetowym jako osoba poszukująca pracy czyli posiada login i hasło. Rejestracja jest bezpłatna.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować na portalu i utworzyć swoje CV na portalu EURES, należy wybrać język, w którym chcesz przedstawić informacje o sobie. Portal EURES posiada wielojęzyczną opcję wyszukiwania informacji, co spowoduje, że Twoje CV będzie wyszukane nawet wówczas, gdy potencjalny pracodawca posługuje się innym językiem niż język, w którym utworzone zostało CV. Jednak warto rozważyć stworzenie swojego CV w kilku językach, zależnie od kraju w którym poszukujesz pracy, aby umożliwić pracodawcom przeczytanie twojego CV.

W ten sposób szanse na otrzymanie propozycji pracy za granicą zostaną zwiększone. Rejestrując się na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej otrzymujesz, oprócz możliwości zarejestrowania CV, możliwość definiowania swoich profili wyszukiwania. Dzięki temu możesz otrzymywać informacje o najnowszych ofertach pracy, odpowiadających Twojemu profilowi. Zarejestrowane CV będzie dostępne dla pracodawców, zarejestrowanych na portalu EURES.

Ogłoszenia o pracy dla niepełnosprawnych

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych poza ogólną wyszukiwarką na naszej stronie, znajdziesz w tych miejscach:

Ogłoszenia o pracy sezonowej za granicą

Informacji w sprawie dostępnych ofert pracy sezonowej, ogłaszanych przez sieć EURES, udzielają doradcy EURES w wojewódzkich urzędach pracy.

Dane teleadresowe doradców EURES znajdziesz na:
  • krajowej stronie www.eures.praca.gov.pl w zakładce Kadra EURES,
  • na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu w zakładce Doradcy EURES.
Poszukując pracy sezonowej możesz skorzystać z usług agencji zatrudnienia, jednak zawsze sprawdzaj, czy agencja zatrudnienia posiada certyfikat – wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ).

W Internecie oferty pracy sezonowej dostępne są na następujących stronach:
  • eures.praca.gov.pl – krajowa strona internetowa EURES,
  • ec.europa.eu/eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej, na którym publikowane są oferty pracy publicznych służb zatrudnienia z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii
  • seasonalwork.nl -  strona dedykowana pracy sezonowej w Holandii.
  • Przed podjęciem pracy sezonowej za granicą zapoznaj się z materiałami na temat bezpiecznego podejmowania pracy za granicą publikowanymi na stronie eures.praca.gov.pl.

Ogłoszenia o pracy w kraju

Skorzystaj z wyszukiwarki Centralnej Bazy Ofert Pracy, aby znaleźć najlepszą ofertę.

Ogłoszenia o pracy za granicą

Oferty pracy za granicą w państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, ogłaszane są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej.

Oferty na tym portalu są dostępne w językach narodowych.

Ponadto oferty pracy za granicą w tych państwach, ogłaszane przez polską sieć EURES, są dostępne w języku polskim na krajowej stronie www.eures.praca.gov.pl.

Oferty pracy za granicą ogłaszane są również przez agencje zatrudnienia, np. na stronach internetowych tych agencji. Należy pamiętać, aby sprawdzić czy dana agencja działa legalnie i posiada certyfikat. Wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ).

Praca w UE

Polacy na podstawie art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podlegają prawu do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z okresami przejściowymi dla poszczególnych państwach Unii. Swoboda przemieszczania się w Unii należy do podstawowych praw każdego obywatela państwa członkowskiego i oznacza, że obywatele polscy mogą podejmować pracę w państwach Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń na pracę.

Swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw Unii w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących (art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Praca za granicą

Polacy poszukujący pracy w krajach Unii Europejskiej mogą korzystać z podjęcia pracy bez posiadania pozwolenia na pracę na podstawie funkcjonującego prawa do swobodnego przemieszczania się.

W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii), a także w Szwajcarii, również funkcjonuje prawo do swobodnego przemieszczania się.

Jeśli poszukujesz pracy w kraju spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, należy zapoznać się z zasadami podejmowania pracy w wybranym przez Ciebie kraju. Informacje na ten temat znajdziesz w ambasadzie danego kraju w Polsce lub ambasadzie polskiej w tym kraju.

Należy pamiętać, że przy podejmowaniu pracy w Unii obowiązują przepisy prawa, obowiązujące w danym kraju. Ewentualne spory w zakresie spraw pracowniczych rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy.

Przed podjęciem pracy w krajach Unii, należy zapoznać się z materiałami na temat podejmowania pracy na granicą publikowanymi na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na krajowej stronie internetowej EURES.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę