FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów przejazdu?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów przejazdu, powinieneś złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

Jak długo może trwać zwrot kosztów przejazdu?

Zwrot kosztów przejazdu możesz otrzymywać maksymalnie do 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę