INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Lista zawodów
Kod Nazwa
611203 Sadownik
911206 Salowa
532904 Sanitariusz szpitalny
412001 Sekretarka
334402 Sekretarka medyczna
341102 Sekretarka notarialna
334201 Sekretarka w kancelarii prawnej
334305 Sekretarz konsularny
341103 Sekretarz sądowy
742208 Serwisant sprzętu komputerowego
342206 Sędzia sportowy
532202 Siostra PCK
513203 Sommelier
752105 Sortowacz materiałów drzewnych
731505 Sortowacz-brakarz szkła
721204 Spawacz
242217 Specjalista administracji publicznej
243105 Specjalista analizy i rozwoju rynku
241304 Specjalista bankowości
229103 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
252901 Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
252902 Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
263509 Specjalista do spraw adopcji
216606 Specjalista do spraw animacji multimedialnej
242218 Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
241102 Specjalista do spraw controllingu
242313 Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników
229301 Specjalista do spraw dietetyki
251201 Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
242106 Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
241305 Specjalista do spraw factoringu
242219 Specjalista do spraw integracji europejskiej
242307 Specjalista do spraw kadr
243304 Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
242203 Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii
242107 Specjalista do spraw konsultingu
242108 Specjalista do spraw logistyki
243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu
243108 Specjalista do spraw mediów interaktywnych
242220 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
242228 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży
242221 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
242113 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych
242109 Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
243203 Specjalista do spraw public relations
241103 Specjalista do spraw rachunkowości
241106 Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
243107 Specjalista do spraw reklamy
242309 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
251202 Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
251303 Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
242402 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
243305 Specjalista do spraw sprzedaży
252903 Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
242403 Specjalista do spraw szkoleń
229914 Specjalista do spraw techniki dentystycznej
241206 Specjalista do spraw tworzenia biznes planów
241307 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
241308 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
241309 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
242310 Specjalista do spraw wynagrodzeń
242225 Specjalista do spraw zamówień publicznych
242311 Specjalista do spraw zarządzania talentami
262206 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
242312 Specjalista integracji międzykulturowej
263510 Specjalista komunikacji społecznej
214109 Specjalista kontroli jakości
242110 Specjalista ochrony informacji niejawnych
213303 Specjalista ochrony środowiska
263503 Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
263504 Specjalista pracy socjalnej
229102 Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
229906 Specjalista psychoterapii uzależnień
263505 Specjalista resocjalizacji
243109 Specjalista sprzedaży internetowej
243402 Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
251905 Specjalista systemów rozpoznawania mowy
229907 Specjalista terapii uzależnień
262208 Specjalista zarządzania dokumentacją
262207 Specjalista zarządzania informacją
241310 Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
251902 Specjalista zastosowań informatyki
229104 Specjalista zdrowia publicznego
333105 Spedytor
911207 Sprzątaczka biurowa
521101 Sprzedawca na targowisku / bazarze
524403 Sprzedawca na telefon
521102 Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
333904 Sprzedawca reklam internetowych
522302 Sprzedawca w branży mięsnej
522303 Sprzedawca w branży przemysłowej
522304 Sprzedawca w branży spożywczej
524502 Sprzedawca w stacji paliw
334307 Stenograf-protokolant
817209 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
511102 Steward statku morskiego
511101 Stewardesa / Steward
711503 Stolarz budowlany
752206 Stolarz galanterii drzewnej
752207 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
752208 Stolarz meblowy
541101 Strażak
541312 Strażnik gminny / miejski
325507 Strażnik ochrony przyrody / środowiska
722311 Strugacz
712615 Studniarz
343402 Szef kuchni (kuchmistrz)
753606 Szewc
712502 Szklarz
712503 Szklarz budowlany
711504 Szkutnik
811409 Szlifierz kamienia
752308 Szlifierz materiałów drzewnych
722312 Szlifierz metali
731507 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
731508 Szlifierz szkła płaskiego
722402 Szlifierz-ostrzarz
731506 Szlifierz-polerowacz szkła optycznego
713104 Szpachlarz
712302 Sztukator
815301 Szwaczka maszynowa
753303 Szwaczka ręczna

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę